VeiligheidsKunde ZuidWest

Dé partner voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ondersteuning preventiemedewerker, advies en trainingen op het gebied van arbeidsveiligheid.

RI&E

Het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie houdt in dat er een globale, maar volledige inventarisatie plaatsvindt van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn

Preventiemedewerker

Wij kunnen de preventiemedewerker voor u ondersteunen of indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren de taak van preventiemedewerker vervullen.

Advies

We verzorgen advies voor bedrijven op het gebied van arbeidsveiligheid en compliance.

Trainingen

Voorlichting is het meest effectief als medewerkers de risico’s leren te zien en begrijpen. Door een interactieve opzet van de training wordt dit doel het snelst bereikt.